סרטני מפרץ אילת ודרום סיני
Crabs and lobsters from the Gulf of Aqaba
and Southern Sinai
Phylum: Arthropoda מערכת פרוקי רגל
Classis: Crustacea מחלקת סרטנים


Practical guide מדריך שימושי


מנוע חיפוש באתרי דפני: כדי לחפש צמח או בעל-חיים באמצעות מנוע זה הקש את השם אם ידוע לך בעברית, באנגלית או השם המדעי וללחוץ. אם אינך מקבל תוצאה
, תוכל לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש
to search an animal or plant inside "Dafni-sites" you can use Google Search


מכאן חיפוש גוגל באתרי דפניעד כאן חיפוש

לחיפוש מהיר לחצו על התמונה הימנית ותגיעו אל גלריה של מיני סרטנים ממפרץ אילת המפנה לדפי המשפחות
For rapid identification click on the right hand picture to reach crustacean gallery. 
צילום יפהפה של הסרטן השקוף דיירית ארוכת רגליים  הוא יצירתו של הצולל-צלם דני ברחנא, המשלב את עבודתו המקצועית כוטרינר של דולפינים עם צלילה וצילום תת-ימי

This beautiful photo of a transparent long-legged Partner Shrimp  is the creation of a diver-photographer Danny Barchana, combining the professional work of dolphin veterinarian with diving and underwater photography.

Preface
The phylum Arthropoda is by far the largest and richest natural groups of organisms that share their existence with us. Their main morphological sign is their articulate body and external shield. Most arthropods are insects that dominate the land, while the sea is the domain of the Classis Crustacea, with over 30,000 species. titlehough it is not an exclusive marine group, their full extent is displayed in the tropical sea. The third class of arthropods is the Arachnida, spiders and scorpions, with only few species in the sea.

Several hundred species of crustaceans inhabit the shallow habitats of the Red Sea, from the coastal rocky shore to the deep sea. Most crustaceans are tiny, planktonic species, but several species reach a size of > 30 cm. Among this group you will find many species of Lessesian Migrants, who crossed the Suez Canal to the Mediterranean Sea, where they spread along the coasts. The main characteristics of the Crustacea are external skeleton, made of flexible chitin, which is reinforced with calcium in the larger species. It is therefore rigid, and equipped with joints between the body parts - head, thorax, stomach, tail and legs. In more advanced species, the cephalothorax is covered by a though shield, hiding beneath complex segmented anatomical features - mouth-parts, gills and abdomen, which is used in many species as brooding space. The legs, two for each body segment, are used for swimming and walking , while head segments are equipped with two pairs of antennae, and mouth appendages, for gathering food, crushing, sorting and delivering to the mouth. They are divided into two sub-classes - primitive and higher crustaceans. The first group is mainly planktonic, breathing oxygen through their skin, while the higher groups depend on gills, and a complex blood circulation system. Most crustacean develop through a primitive swimming larva (Nauplius in the lower taxa, and Zoea and Megalopa in advanced) that in bottom dwelling species undergoes an extreme morphological and anatomical metamorphosis.

Higher crustaceans - the Decapoda Malacostraca - fall into 4 orders - Natantia (Swimming), Reptantia (Crawling shrimps and lobsters), Brachyura (crabs) and Anomura (Hermit crabs and allied) .
This is not an official guide. It aims to bring to the viewer a representative list and gallery of crustaceans living in the Gulf of Eilat (Aqaba). to illustrate and demonstrate the biological diversity of the local species, to enhance the effort to preserve it.
Most pictures were taken in the Northern Red Sea or the Gulf of Aqaba.
Thanks are due to staff of the "Coral World Park" who enabled me to study their fauna, to the Nature and Parks Authority, who granted me the permission to sample and identify crustaceans, and to the experts who helped in identification. Last but not least are divers and photographers who donated pictures and information to update this site.

Jacob Dafni

הקדמה
מערכת פרוקי הרגל היא העשירה במינים בקבוצות הטבעיות של היצורים החיים עמנו. סימנם הוא גוף פרוק לפרקים ומעטה גוף חיצוני קשיח, המקיפו מכל העברים. רוב רובם של פרוקי הרגל הם בני מחלקת החרקים, המאכלסת את היבשות ואילו מי הים הם ממלכתם של הסרטנים, שמספר מיניהם עולה על 30,000. למרות שאין היא קבוצה ימית בלעדית, היא מגיעה למלוא ייצוגה בים הטרופי. למחלקה השלישית - העכבישיים - נציגים ספורים בים. במחלקת הסרטנים כמה מאות מינים המאכלסים את רוב בתי הגידול בים-סוף, מגבי החוף והסלעים הנחשפים בשפל ועד למצולותיו. אף שרובם זעירים וגודלם מילימטרים ספורים, יש גם מינים שגודלם עולה על 30 ס"מ. למחלקה זו יש גם ייצוג נאמן בין המינים הטרופיים שהיגרו דרך תעלת סואץ ומאכלסים את חופי הים התיכון. מאפייניה העיקריים של מחלקת הסרטנים הם שלד חיצוני, העשוי חומר גמיש, כיטין, שבמינים הגדולים הוא מתוגבר במשקעי גיר ולכן הוא קשיח, אך מצויד במערכת פרקים גמישה בין חלקי הגוף ובגפיים. השלד מחפה על מבנה אנטומי פרוק, כגופם של התולעים הפרוקות. כבתולעים, לכל פרק בגוף זוג גפיים. גפי מרכז הגוף - החזה והבטן ובכמה מינים גם אונות הזנב - משמשים לשחייה או להליכה ואילו חלק מגפי הראש (גפי פה) משמשים לתפיסת המזון ועיבודו - סינון וריסוק - בטרם היבלעו בפה. נוהגים לחלק אותם לשתי תת-מחלקות - סרטנים ירודים וסרטנים עילאיים. הקבוצה הראשונה כוללת בעיקר את הסדרות: זימרגלאים, שטרגלאים, צדפוניות קפזרגלאים וזיפרגלאים, שרובם קטנים וכמה מהם אף מיקרוסקופיים. בגלל קטנותם, רובם נושמים דרך דופן הגוף ואינם זקוקים לזימים. ארבע הקבוצות הראשונות הרוחשות בעיקר בפלנקטון ומשמשות מזון ליצורי-ים גדולים מהן ואילו החמישית מיוחדת במינה. נרחיב עליה את הדיבור בהמשך. הסרטנים העילאיים גדולים יותר ואף הם מתחלקים לכמה קבוצות משנה, שהעיקרית בהם היא סדרת מעשירי הרגל. בין היתר, נבדלים הסרטנים הירודים מהעילאיים בצורת הפגית: לרוב הסרטנים הירודים פגית שחיינית הקרויה נאופליוס, ובאחדים יש פגית ציפריס. לסרטנים העילאיים פגיות משוכללות יותר - זואאה ומגלופה

אין בהוצאת מדריך זה יומרה להביא בפני הקורא מגדיר לזיהוי מדויק של היצורים המרובים כל כך בים הטרופי. מגדיר כזה בוודאי יצא לאור בעריכתו של מומחה לקבוצה זו. מטרתו של מדריך זה להוות מורה דרך להכרת העושר והמגוון של הסרטנים במפרץ אילת, כחלק מהמאמץ לשמר את המגוון הביולוגי שהבו הביטוי המיידי לטיב המערכת האקולוגית הימית. הקורא מתבקש לנסות ולהתעלם מאי-דיוקים ושגיאות שבמשך הזמן - ומדריך זה מתעתד להתעדכן תכופות - יסומנו ויתוקנו. אני רוצה להאמין שמחקרי זה יסייע לצוללים ולתלמידים אחרים ללמוד להכיר את הקבוצה הנהדרת הזאת ובאותה עת לתמוך בקיומה. אינני יכול שלא להזכיר ולהודות למי שסייעו בעדי: צוות המצפה התת-ימי עולם האלמוגים שבאקווריוניו מצוי אוסף נדיר של סרטנים חיים, במגוון לא מצוי. חלקם הגדול הובא מעומק של עשרות מטרים; לרשות הטבע והגנים, שהעניקה לי אישור לאסוף דגימות סרטנים, ולמומחים שהביעו נכונותם להגדיר ולזהות מיני סרטנים שנמצאו באילת ובמפרץ ואחרון חביב, עמיתי וצוללים לא-מעטים שתרמו צילומים ומידע על סרטנים שראו ותיעדו

יעקב דפני


בזיהוי המינים נסתייעתי בפרסומים קודמים, כמו האנציקלופדיה "החי והצומח בישראל" ופרסומים מדעיים אחרים.
אתר זה מוקדש לזכרו של מורי ,פרופ' חנן לוינסון שהתמחה בחקר הסרטנים העילאיים
Identification was aided by several publications, among which are H. Debelius "Red Sea reef Guide" and the Hebrew Encyclopedia "Plants and animals of Israel".
This site is dedicated to the memory of my teacher, the late Prof. H. Lewinsohn whose research focused on this group.

תודה למצפה התת-ימי "עולם האלמוגים" שאיפשר לי גישה להגדרה וצילום של המינים הרבים שבאקווריוניו
Thanks to the "Coral World" Underwater park, who kindly allowed me to use its exhibits

ותודה כפולה לצלמים חובבי הים, שתרמו מצילומיהם
Special thanks to the photographers, permitting me to use their photos.
Y. Achituv י. אחיטוב
A. Ayal א. אייל
Y. Ash י. אש
G. Band ג. בנד
M. Blaustein מ. בלאושטיין
M. Brownstein מ. בראונשטיין
I. Ben-Tov א. בן-טוב
R. Biran ר. בירן
P. Czech פטר צ'אק
E. Gavish א. גביש

A. Diamant א. דיאמנט
E. Halevi א. הלוי
D. Weinberg ד. וינברג
D. Zakai ד. זכאי
S. Yigal ש. יגאל
I. Yogev י. יוגב
R. Cohen ר. כהן
Y. Cohen י. כהן
L. Lev ל. לב
O. Lederman א. לדרמן
M. Levin מ. לוין
A. Lynn ע. לין
E. Mazon א. מזון
I. Mualem א. מועלם
A. Colorni א. קולורני
E. Gavish א. גביש
B. Samourai ב.סמוראי 
S. Sliman ש. סלימן

Y. Aroussi י. ערוסי
Kaawazuri עידו
S. Patury ש. פטורי
T. Flanzman ט. פלנצמן
B. & S. Koretz, ב. וש. קורץ
G. Koplovitz , ג. קופלוביץ
N.Kortler, נ. קורטלר
T. Kurtz, ט. קורץ
H. Roberts    י. רוברטס
R. Shub ע. שוב

H. Shochat ח. שוחט
A. Stern א. שטרן
R. Stern ר. שטרן
S. Shpigel ש. שפיגל
S. Shafir ש. שפיר
D. Skvirsky ד. סקוירסקי
B. Tamir (ב. תמיר (ספוקי

Special thanks are due to authors
תודה לכותבים, שהירשו לי שימוש בצילומים מתוך הפרסומים דלהלן


Dr. J. Poupin ז'. פופאן
and his Crustacean Database
crustiesfroverseas.free.fr
Mr. Stephan Wong & Ms. Takako Uno סטיבן וונג וטאקאקו אונו
http://www.stephenwong.com/
Dr. Gustav Paulay ד"ר גוסטב פולאי
Biodiversity of Guam and the Mariana Islands - University of Guam
Dr. Massimo Boyer מסימו בויאר
http://www.edge-of-reef.com/
Who kindly allowed us to use pictures published in their publications:To the reader לקורא
Identification is far from being perfect for many species. Readers who find misidentifications or other mistakes are welcome to write me, and are welcome to write me, and their comments will be taken care of.

ההגדרות ראשוניות בלבד. זיהוים של מינים רבים לוקה בחסר או מיושן. קוראים שימצאו שגיאות הגדרה, או יזהו במפרץ אילת מינים שלא נכללו כאן מוזמנים לשלוח תמונה או להשאילה לשם תיעוד. נעשה מאמץ לזהות את כל הצלמים ולהודות להם בכיתובים. קוראים שימצאו תמונות שלא זוהו, או שגיאה בזיהויין, מתבקשים להודיע בכתובת
jdafni@gmail.com

השמות העבריים הנם בחלקם שמות ידועים, אשר פורסמו בספרים או פרסומים מוקדמים, ובחלקם הצעות שתובאנה לאישור במדור לשמות צמחים ובעלי חיים באקדמיה העברית לשמות. קוראים מוזמנים לתרום הצעות לשמות קליטים ומאפיינים